Welcome to the informational portal dedicated to Rembertów, a suberb of Warsaw, Poland

Witam! Portal Informacjyny dla Warszawa Rembertów

Further updates are planned. Stay tuned!

Image updated every 13 minutes, CLICK to refresh.
Camera sponsored by MacPomoc.pl

© Copyright 2011 MacPomoc.pl

Na Żywo!

Resident Information

Informacje dla mieszkańców

Police (Policja) 611 9007, 611 9008, 603 6842


Fire Dept. (Straż Pożarna) 596 7130
City Police (Straż Miejska) 986 (parking issues, civil annoyances)
Sewage & Drains (Pogotowie Wodno-Kanalizacjyne) 666 1714, 666 1715, 604 531 607, 604 537 051, 602 212 429
Streetlights (Pogotowie Oświetlenie ulic) 886 4826General Numbers (Ogólne)
Amulance (Pogotowie Ratunkowe) 999
Police (Policja) 997 (112 mobile)
Fire Department (Straż Pożarna) 998
Natrual Gas Emergencies (Pogotowie Gazowe) 992 (112 mobile)
Public Sewer & Drain Emergencies (pogotowie Wod-Kan) 994
Electrical Emergencies (Pogotowie Enegetyczne) 821 5411
On-Shift City Engineer (Dyżurny Techniczny Miasta) 638 8407, 838 9421 827 7703, 827 7795, 827 7756